Gacze parafinowe

Nieoczyszczona parafina (gacz) jest używana w różnych gałęziach przemysłu do produkcji różnych wyrobów, np., świec, środków do polerowania, zapałek, atramentów, brykietów, kalki (papieru), brezentu, kompozycyjnych  płyt z drewna. 

1. Gacz  

 Nr.  Nazwa wskaznika Standart
Norma
1 Barwa wg. Saybolt ASTM D156 -16
2 Temperatura topnienia, °C 44.0 – 50.0                      
3 Zawartość oleju, % ASTM D721 5.0 – 10.0
4 Lepkosc kinematyczna, mm2/s ASTM D445 2.00 – 3.50

2. Gacz  

 Nr.  Nazwa wskaznika Standart Norma
1 Barwa wg. Saybolt ASTM D156 -16
2 Temperatura topnienia, °C 50.0 – 55.0                      
3 Zawartość oleju, % ASTM D721 5.0 – 10.0
4 Lepkosc kinematyczna, mm2/s ASTM D445 3.00 – 3.90

3. Gacz 

 Nr.  Nazwa wskaznika Standart Norma
1 Barwa wg. Saybolt ASTM D156 -16
2 Temperatura topnienia, °C 50.0 – 56.0                      
3 Zawartość oleju, % ASTM D721 6.0 – 11.0
4 Lepkosc kinematyczna, mm2/s ASTM D445 4.00 – 5.50

4. Gacz 

 Nr.  Nazwa wskaznika Standart
Norma
1 Barwa wg. Saybolt ASTM D156 -16
2 Temperatura topnienia, °C 48.0 – 55.0                      
3 Zawartość oleju, % ASTM D721 10.0 – 15.0
4 Lepkosc kinematyczna, mm2/s ASTM D445 4.00 – 4.50

5. Gacz

 Nr.  Nazwa wskaznika Standart Norma
1 Barwa wg. Saybolt ASTM D156 -16
2 Temperatura topnienia, °C 47.0 – 52.0                      
3 Zawartość oleju, % ASTM D721 10.0 – 15.0
4 Lepkosc kinematyczna, mm2/s ASTM D445 3.00 – 3.50

6. Gacz

 Nr.  Nazwa wskaznika Standart Norma
1 Barwa wg. Saybolt ASTM D156 -16
2 Temperatura topnienia, °C 50.0 – 58.0                      
3 Zawartość oleju, % ASTM D721 10.0 – 15.0
4 Lepkosc kinematyczna, mm2/s ASTM D445 4.00 – 6.00

7. Gacz 

 Nr. Nazwa wskaznika Standart Norma
1 Barwa wg. Saybolt ASTM D156 -16
2 Temperatura topnienia, °C 35.0 – 65.0                      
3 Zawartość oleju, % ASTM D721 12.0 – 30.0
4 Lepkosc kinematyczna, mm2/s ASTM D445 4.00 – 8.00

8. Gacz 

 Nr.  Nazwa wskaznika Standart
Norma
1 Barwa wg. Saybolt ASTM D156 -16
2 Temperatura topnienia, °C 57.0 – 65.0                      
3 Zawartość oleju, % ASTM D721 Max 16
4 Lepkosc kinematyczna, mm2/s ASTM D445 5.00 – 8.00

9. Gacz 

 Nr.  Nazwa wskaznika Standart Norma
1 Barwa wg. Saybolt                                                ASTM D156 -16
2 Temperatura topnienia, °C 58.0 – 65.0                      
3 Zawartość oleju, % ASTM D721 8.0 – 10.0
4 Lepkosc kinematyczna, mm2/s ASTM D445 6.00 – 8.00