Parafiny

Parafina T-1 jest używana w różnych branżach przemysłu jako surowiec do produkcji wyrobów chemii gospodarczej, np., świec, jak również w innych gałęziach przemysłu.

Parafina T-1

Nr. Nazwa wskaznika Norma
1 Wygląd Masa krystaliczna białego koloru, dopuszczalne są odcienie szarego i żółtego koloru.
2 Zawartość masowa oleju, %, nie więcej 1,80
3 Temperatura topnienia,°C, nie niższa 52,0 – 58,0
4 Barwa, warunkowe gatunki, nie więcej 11
5 Ilość domieszek mechanicznych brak
6 Ilość rozpuszczalnych w wodzie kwasów i ługów brak
7 Część masowa wody, %, nie więce

Parafina NS jest używana jako materiał wiążący przy produkcji płyt pilśniowych, jak również w produkcji zapałek, świec gospodarczych i kultowych i w innych gałęziach przemysłu.

Parafina NS-1

Nr. Nazwa wskaznika Norma
1 Wygląd Masa krystaliczna białego koloru, dopuszczalne są odcienie szarego i żółtego koloru.
2 Temperatura topnienia,°C, nie niższa 42
3 Zawartość masowa oleju, %, nie więcej 5
4 Część masowa wody, %, nie więce

Parafina NS-2

Nr. Nazwa wskaznika Norma
1 Wygląd Masa krystaliczna o kolorze od białego do jasno brązowego lub swiatloszarego.
2 Temperatura topnienia,°C, nie niższa 42
3 Zawartość masowa oleju, %, nie więcej 5
4 Część masowa wody, %, nie więce ślady

Parafinas NS-3

Nr. Nazwa wskaznika Norma
1 Wygląd Masa krystaliczna o kolorze od białego do jasno brązowego lub swiatloszarego.
2 Temperatura topnienia,°C, nie niższa 42
3 Zawartość masowa oleju, %, nie więcej 5
4 Część masowa wody, %, nie więce
5 Barwa, Saybolt, ASTM D1500, nie więcej 1,0