Parafina hydrorafinowana

Posiadana w naszej produkcji parafina hydrorafinowana pochodzi z Chin oraz Rosji, a tutaj możesz zobaczyć opisy dostępnych produktów. W razie jakichkolwiek pytań zawsze możesz skontaktować się z nami wypełniając formularz kontaktowy.

Parafina P-2 (tafle)

No. Nazwa wskaznika Norma
1 Wygląd Krystaliczna masa białego koloru
2 Temperatura topnienia, °C, nie niższa 52,0
3 Część masowa oleju, %, nie więcej  0,80
4 Barwa, warunkowe gatunki, nie więcej 4
5 Zapach Brak
6 Ilość benzopireny, %, nie więcej Brak
7 Część masowa siarki, %, nie więcej Brak
8 Część masowa wody, %, nie więcej Brak
9 Ilość domieszek mechanicznych Brak
10 Ilość fenolu Brak
11 Ilość furaldehydu Brak
 12 Ilość rozpuszczalnych w wodzie kwasów i ługów Brak

Wosk świecowy 

 Nr.  Własność Metoda badania Norma
1 Barwa, Saybolt ASTM D156 28 – 30
2 Temperatura krzepnięcia, ̊C ASTM D938 53.0-59.0
3 Zawartość oleju , % ASTM D721 1.0-1.8
4 Lepkość kinematyczna, mm2/s ASTM D445 4.00 – 5.20
5 Penetracja w 25 ̊C, x0.1mm ASTM D1321 25 – 35
6 Zapach ASTM D1833 0-2
7 UV stabilność, Saybolt ASTM D156 +15 – +30
8 Zawartość siarki, ppm ASTM D2622 Max 20
9 Zawartość toluenu, ppm EWF Method 002-03 5.0
10 Zawartość benzenu, ppm EWF Method 002-03 0.5

Parafina FR56/58

 Nr.  Własność Metoda badania Norma
1 Barwa, Saybolt ASTM D156 25 – 30
2 Temperatura krzepnięcia, ̊C ASTM D938 56.0-58.0
3 Zawartość oleju , % ASTM D721 <0.8
4 Lepkość kinematyczna, mm2/s ASTM D445 3.80 – 4.30
5 Penetracja w 25 ̊C, x0.1mm ASTM D1321 10 – 20
6 Zapach ASTM D1833 0 – 2
7 UV stabilność, Saybolt ASTM D156 +15 – +30
8 Zawartość siarki, ppm ASTM D2622 <20.0
9 Zawartość toluenu, ppm EWF Method 002-03 <5.0
10 Zawartość benzenu, ppm EWF Method 002-03 <0.5

Parafina FR62/64

 Nr.  Własność Metoda badania Norma
1 Barwa, Saybolt ASTM D156 25 – 30
2 Temperatura krzepnięcia, ̊C ASTM D938 62.0-64.0
3 Zawartość oleju , % ASTM D721 <0.8
4 Lepkość kinematyczna, mm2/s ASTM D445 4.80 – 5.50
5 Penetracja w 25 ̊C, x0.1mm ASTM D1321 10 – 20
6 Zapach ASTM D1833 0 – 2
7 UV stabilność, Saybolt ASTM D156 +15 – +30
8 Zawartość siarki, ppm ASTM D2622 <20.0
9 Zawartość toluenu, ppm EWF Method 002-03 <5.0
10 Zawartość benzenu, ppm EWF Method 002-03 <0.5

Parafina hydrorafinowana – co to jest i inne ciekawostki

Hydrorafinowana parafina to w pełni rafinowana parafina. W zależności od parametrów rafinacji jej temperatura topnienia wynosi od 48°C do 80°C. Najczęściej stosuje się w przemyśle spożywczym, maściowym, do pielęgnacji ciała i oczywiście przy produkcji świec. Cena tego materiału jest wyższa niż parafiny, więcej możesz dowiedzieć się kontaktując się z nami. Dostarczana przez nas hydrorafinowana parafina pochodzi z Chin i Rosji.

Ta parafina zawiera mniej niż 0,5% oleju. Hydrorafinowana parafina ma niskie wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, stabilność chemiczną i termiczną, jest trwała, ma dobrą plastyczność, biały kolor, nie zawiera zanieczyszczeń mechanicznych i wody, nie ma zapachu.

Ważne jest, aby pamiętać, że miejsce przechowywania parafiny musi być dobrze wentylowane i mieć odpowiednią temperaturę i nie powinno być przechowywane w bezpośrednim świetle słonecznym. Podczas użytkowania temperatura ogrzewania nie powinna być zbyt wysoka, aby zapobiec utlenianiu. W powyższych tabelach produktów i opisach znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje techniczne.