Petrolatum

Posiadane w naszej produkcji petrolatum pochodzi z Rosji, a tutaj możesz zobaczyć opisy dostępnych produktów. W razie jakichkolwiek pytań zawsze możesz skontaktować się z nami wypełniając formularz kontaktowy.

Petrolatum-1 (tafle)

 No.   Nazwa wskaznika Norma
1 Barwa wg. Saybolt Jasnobrązowy
2 Temperatura płynięcia, °C, nie niższa 60.0
3 Lepkosc kinematyczna, w temperaturze 70°C, mm2/s, nie niższa 12.00
4 Zawartość oleju smarującego, % 4.5 – 7.5
5 Temperatura topnienia, °C, nie niższa            65.0
6 Zawartość wody, %, nie więcej  0.2
7 Zawartość siarki, %, nie więcej  0.25
8 Zawartość domieszek mechanicznych, %, nie więcej         0.05
9 Temperatura zapłonu, °C, nie niższa    200

Petrolatum-2 (tafle, luz)

 No.  Nazwa wskaznika Norma
1 Barwa wg. Saybolt            Jasnobrązowy
2 Temperatura płynięcia, °C, nie niższa  58.0
3 Liczba kwasowa, Mg KOH/1 g, nie więcej  0.1
4 Zawartość rozpuszczalną w wodzie kwasów andalkalis, %               Brak
5 Zawartość wody, %, nie więcej  1.0
6 Zawartość siarki, %, nie więcej  1.0
7 Zawartość domieszek mechanicznych, %, nie więcej          0.05
8 Zawartość fenolu Brak
9 Temperatura zapłonu, °C, nie niższa  220
10 Penetracja w temperaturze 25 °C, 0.1 mm, nie więcej  70

Petrolatum – co to jest i inne ciekawostki

Pertrolatum (wazelina) to jeden z rodzajów parafiny, którego bardzo często używamy w naszym codziennym życiu. Większość wazeliny można znaleźć w kosmetykach, ponieważ nie podrażnia skóry i nie powoduje alergii. Co ciekawe, materiał ten jest bezwonny i bezbarwny oraz ma bardzo długi okres ważności. To właśnie ze względu na te właściwości wazelinę można znaleźć we wspomnianej już branży kosmetycznej, gdzie wazelinę stosuje się od ponad 100 lat.

Wazelinę można kupić w różnych ilościach kontaktując się z nami telefonicznie lub wypełniając formularz kontaktowy. Dostarczana przez nas wazelina pochodzi z Rosji, wszystkie najważniejsze informacje można znaleźć w dostarczonych przez nas tabelach produktów i opisach.